Akcija prikupljanja pomoći

Na tematskoj sjednici Županijskog odbora SSOOiO ŽP održanoj 12.06.2014. godine doneseni su sljedeći zaključci:

- U skladu sa Odlukom o organiziranju akcije prikupljanja pomoći za ublažavanje posljedica poplava (SSOOiO FBiH, br. 01-986/14 od 21.05.2014. godine), Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske uključuje se u navedenu akciju.

- Zadužuju se sindikalni povjerenici da održe sjednice sindikalnih podružnica i upoznaju članstvo sa akcijom prikupljanja pomoći.

- Zadužuju se sindikalni odbori da krenu s prikupljanjem podataka o broju članova i vrsti štete koju su pretrpjeli u poplavama.

- Ukoliko općinske službe budu vršile popis štete koristit će se ti podaci prilikom apliciranja za pomoć.

- Sindikalni povjerenici trebaju sa ravnateljima i tajnicama škola dogovoriti odbijanje iznosa od 5 KM mjesečno kroz sedam mjeseci na zajednički račun za one članove koji se izjasne da žele sudjelovati u akciji.

Aplikacije za pomoć mogu podnositi isključivo članovi sindikata. Svoje zahtjeve članovi sindikata koji su pretrpjeli štetu u poplavama predavat će sindikalnom povjereniku, koji će ih onda poštom poslati na adresu centrale u Sarajevu.
Sve aplikacije, kao i spisak članova koji su se odazvali ovoj humanoj akciji bit će javno objavljeni na internet stranici sindikata sobih.ba
Nakon što se završi akcija prikupljanja, u siječnju iduće godine, povjerenstvo u kojem će biti i predstavnik Županije Posavske će odraditi posao raspodjele prikupljenih sredstava. Sredstva će biti raspodijeljena članovima srazmjerno pretrpljenoj šteti, a procjenjuje se ako odziv bude dobar da će se prikupiti oko 450 do 500 tisuća KM.