Pravilnici

PRAVILNIK
o trošenju sredstava Sindikata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbe ovog pravilnika odnose se samo na članove Sindikata.

Članak 2.

Od prikupljene članarine Sindikat izdvaja 20% Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske i 20% Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.

Članak 3.

Ostatak sredstava od 60% od članarine dijeli se na tri fonda.
-  Fond solidarnosti       %
-  Fond zajedničke potrošnje        %
- Fond štednje       %

FOND SOLIDARNOSTI

Članak 4.

U slučaju smrti našeg člana, njegovog bračnog druga ili djeteta iz fonda solidarnosti izdvaja se novac za vijenac te novčana pomoć sukladna trenutnim mogućnostima Sindikata. O visini pomoći odluku će donijeti Odbor Sindikata.

Članak 5.

U slučaju teške bolesti ili nesreće našeg člana, njegovog bračnog druga ili djeteta sukladno mogućnostima Sindikata Odbor će donijeti odluku o pomoći i njenoj visini.

Članak 6.

Sindikalni odbor će odobriti pomoć na pismeni zahtjev našeg člana.

Članak 7.

Pomoć se može u slučaju potrebe ponoviti.

Članak 8.

Sindikalni odbor će voditi računa da pomoć svakom članu bude ujednačena.

Članak 9.

Za odlazak na žalost u slučaju smrti užeg člana obitelji našeg člana Sindikat izdvaja __KM.

Članak 10.

Za uspješan i najdulji rad u nastavnom procesu našeg člana povodom Dana učitelja
Sindikat izdvaja__ KM.

Članak 11.

Za najdulji rad ostalih naših članova povodom Dana škole Sindikat izdvaja_______ KM

Članak 12.

Pri odlasku u mirovinu našeg člana Sindikat izdvaja 100,00 KM po umirovljeniku.

FOND ZAJEDNIČKE POTROŠNJE

Članak 13.

Iz fonda zajedničke potrošnje financiraju se troškovi nabave materijala i opreme potrebne za rad administracije Sindikata.

Članak 14.

Iz fonda zajedničke potrošnje financiraju se troškovi vođenja, zastupanja i unapređenja sindikalnih aktivnosti.

Članak 15.

Iz fonda zajedničke potrošnje fmsnciraju se troškovi odlaska naših članova na sindikalne skupove, sastanke, seminare, konferencije.

Članak 16.

Troškovi uporabe osobnog automobila, telefonskih komunikacija u sindikalne svrhe, također se isplaćuju iz fonda zajedničke potrošnje.

Članak 17.

Troškovi zajedničkih proslava, ekskurzija, izleta i si. financirat će se iz fonda zajedničke potrošnje.

Članak 18.

Visinu troškova iz članka 16. donijet će Sindikalni odbor.

Članak 19.

Troškovi iz fonda zajedničke potrošnje isplaćivat će se po nalogu Sindikalnog odbora.

FOND ŠTEDNJE

Članak 20.

Iz sredstava štednje davat će se pomoć našim članovima koji ostanu bez osobnih primanja u slučaju protupravnog otkaza.

Članak 21.

Visinu pomoći iz članka 20. odredit će Odbor sukladno mogućnostima Sindikata.

Članak 22.

Sredstva iz fonda štednje po potrebi mogu se prenositi u druge fondove. Prijenos sredstava odobrava Sindikalni odbor.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 23.

Nadzorni odbor Sindikata obavlja kontrolu primjene pravilnika, te o tome izvješćuje članstvo.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vršit će se na isti način na koji je donesen.

Predsjednik sindikalnog odbora