Opći kolektivni ugovor FBiH

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99, 32/00 i 29/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, na strani poslodavaca Federacije Bosne i Hercego­vine i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, na strani zaposlenika Federacije Bosne i Hercegovine, zaključuju OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR…

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj

Na temelju članka 112. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” broj 43/99 i 32/00), a u skladu sa člankom 40. stavak 2. Statuta Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske Vlada Županije Posavske i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske,  zaključuju KOLEKTIVNI UGOVOR za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj OPĆE…