Zakon o štrajku u FBiH

ZAKON o štrajku Clanak 1. Ovim zakonom uredjuje se pravo uposlenika na strajk, pravo sindikata da pozove na strajk, pravo poslodavca da iskljuci uposlenika sa rada i druga pitanja u svezi sa strajkom. Strajk u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnika ministarstava unutarnjih poslova, organa uprave i sluzbi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine,…

Zakon o osnovnom školstvu

ZAKON o osnovnom školstvu I.  OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se djelatnost osnovnog školstva (utemeljenje i funkcioniranje ustanova) kao dio jedinstvenog sustava školstva Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Županija). Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladeži i školovanje…

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU FBiH prečišćeni tekst —neslužbena verzija (Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljeni su u “Službenim novinama Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava…