Informacija o sindikalnim aktivnostima

Nakon isplate regresa i povećanja toplog obroka od rujna ove godine, krenulo je u primjenu i usklađivanje plaća za 5% počevši od mjeseca listopada. Osnovica za obračun plaće je povećana sa 130 na 137 konvertibilnih maraka.
Ovime je ispoštovana i treća točka Zaključka Vlade a ostala je još jedna – usklađivanje plaća za dodatnih 5% od siječnja 2015. godine.

Na jučer održanoj sjednici Koordinacije granskih sindikata Županije Posavske donesen je zaključak da će se odmah po formiranju vlasti tražiti hitan sastanak s novom Vladom Županije Posavske. Na ovom sastanku ćemo podsjetiti novu Vladu na obvezu realizacije zadnje točke Zaključka, kao i tražiti pokretanje procesa izmjena i dopuna kolektivnih ugovora i donošenje Zakona o plaćama.

Na inicijativu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske, a u skladu s člankom 46. Kolektivnog ugovora, u našim školama je u tijeku procedura izdavanja rješenja za isplatu naknade djelatnicima koji su imali štetu u svibanjskim poplavama. Rješenja će biti dostavljena u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa a nakon toga je potrebno s novom Vladom dogovoriti dinamiku isplate.

U siječnju 2015. godine bi trebala biti raspodijeljenja i sredstva prikupljena u sindikalnoj akciji prikupljanja pomoći za otklanjanje posljedica poplava. U radu komisije za raspodjelu u ime sindikata naše Županije sudjelovat će dopredsjednik SSOOiO ŽP Ivo Vuković.