Kontakt

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja
i odgoja Županije Posavske
Jug 1
76270 Orašje

tel\fax: 031 / 714 – 112
e-mail: ssoozpo@tel.net.ba