Sindikati jedinstveni

Kao što je već ranije izvještavano, koordinacija granskih sindikata je 29.04.2014. godine uputila Vladi Županije Posavske konkretne prijedloge za usklađivanje plaća te je dan razuman rok za odgovor po navedenim zahtjevima.
Na žalost, Vlada Županije Posavske se do danas na nijedan način nije očitovala o prijedlozima sindikata.

U ovakvoj situaciji sindikat je primoran poduzimati daljnje aktivnosti kako bi se izborio za dostojanstvo i prava svojih članova.
U četvrtak 15.05.2014. godine, u Skupštini Županije Posavske u Domaljevcu održat će se proširena sjednica koordinacije sindikata na kojoj će sudjelovati županijski odbori svih granskih sindikata proračunskih korisnika.
Na ovom sastanku razmatrat će se trenutna situacija, te donijeti odgovarajuće odluke o organiziranju prosvjeda i štrajkova ukoliko Vlada ne pristupi realizaciji upućenih zahtjeva.

Nakon ove sjednice županijski odbori osnovnog i srednjeg obrazovanja održat će zajednički sastanak kako bi detaljno analizirali stanje u obrazovanju te usuglasili daljnje aktivnosti.